Kontakty

Kontakty

 • Basler Lebensversicherungs – AG

  pobočka poisťovne z iného
  členského štátu

  Námestie SNP 15
  811 03 Bratislava

  Kontakt:
  e-mail: service@baslerpoistovna.sk
  Bezplatné telefónne číslo pre klientov: 0800 -100 555
  Fax: +421 (0)2 572 060 99
  Naše úradné hodiny: Po-Pia: 8:00 - 16:30

 • Basler Sachversicherungs – AG

  pobočka poisťovne z iného
  členského štátu

  Námestie SNP 15
  811 03 Bratislava

  Kontakt:
  e-mail: service@baslerpoistovna.sk
  Bezplatné telefónne číslo pre klientov: 0800 - 101 616
  Fax: +421 (0)2 572 060 99
  Naše úradné hodiny: Po-Pia: 8:00 - 16:30

 • Oddelenie taxácie

  Ivana Maarová: +421 (0)2 572 063 10
  Daniela Stránska: +421 (0)2 572 063 18

 • Oddelenie oceňovania poistných rizík

  Ivana Škumátová: +421 (0)2 572 063 11
  Mgr. Lic. Marcela Pribula, MBA: +421 (0)2 572 060 90

 • Oddelenie likvidácie poistných udalostí

  Gabriela Galátová: +421 (0)2 572 060 94
  Ľubica Bachratá: +421 (0)2 572 063 12
  Paulína Kovárová: +421 (0)2 572 063 16

 • Oddelenie správy poistných zmlúv

  Ing. Attila Juhász,PhD.: +421 (0)2 572 060 92
  Monika Kováčová: +421 (0)2 572 060 97
  Jana Hellingerova: +421 (0)2 572 060 91

 • Oddelenie účtovníctva a daní

  Ing. Elena Roková: +421 (0)2 572 063 14

 • Riaditeľ pobočky poisťovne z iného členského štátu

  JUDr. Michaela Holubová: +421 (0)2 572 060 95