Tlačivá pre úrazové poistenie

Tlačivá pre úrazové poistenie

Tlačivá pre nahlásenie poistnej udalosti

Oznámenie úrazu: Denné dávky - za čas liečenia úrazu alebo za pobyt v nemocnici, Okamžité poistné plnenie, Poistenie zadefinovaných diagnóz.
Ak máte poistené niektoré z uvedených rizík, použite tento formulár.

Denná dávka v prípade pracovnej neschopnosti
V prípade, že ste sa stali dočasne práceneschopnou osobou, vyplňte a doručte nám tento formulár.

Trvalá invalidita následkom úrazu
Na oznámenie trvalej invalidity. (trvalých následkov po úraze)

Všeobecná hospitalizácia, Rooming-in
Na oznámenie všeobecnej hospitalizácie použite tento formulár.

Kritické choroby
V prípade, že si chcete požiadať o poistné plnenie z uvedeného poistného rizika, použite nasledovný formulár.

Smrť následkom úrazu
Na nahlásenie úmrtia poistenej osoby následkom úrazu, je potrebné vyplniť a doručiť tento formulár.

Oslobodenie od platenia poistného LiberaOptimal
V prípade, že žiadate o oslobodenie od platenia poistného pri pracovnej neschopnosti dlhšej ako 5 mesiacov, trvalej invalidite, alebo stratovom poškodení, použite nasledovný formulár. 

Chirurgické zákroky
Na nahlásenie chirurgického zákroku použite priložené tlačivo.

Sme tu pre Vás!
Obráťte sa na nás v naliehavých alebo nezodpovedaných otázkach na adrese: