Sme tu pre Vás

Máte otázky alebo potrebujete informáciu? Žiaden problém, prezraďte nám Vaše želanie: My to zariadime.

   

   

Kon­tak­tuj­te nás

Basler Lebensversicherungs-AG,

pobočka poisťovne z iného
členského štátu

Námestie SNP 15
811 03 Bratislava

Kontakt
e-mail: service@baslerpoistovna.sk
Fax: +421 (0)2 572 060 99

Basler Sachversicherungs-AG,

pobočka poisťovne z iného
členského štátu

Námestie SNP 15
811 03 Bratislava

Kontakt
e-mail: service@baslerpoistovna.sk
Fax: +421 (0)2 572 060 99

Naše bezplatné telefónne linky pre klientov
sú k dispozícií v pracovných dňoch
(okrem sviatkov):
od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Prosím, pripravte si číslo zmluvy a rodné číslo.

0800 - 100 555

Bezplatné telefónne číslo pre klientov

0800 - 101 616

Bezplatné telefónne číslo pre klientov

Oddelenie taxácie

Ivana Maarová:
   +421 (0)2 572 063 10
Daniela Stránska:
   +421 (0)2 572 063 18

Oddelenie oceňovania poistných rizík

Ivana Škumátová:
   +421 (0)2 572 063 11
Mgr. Lic. Marcela Pribula, MBA:
   +421 (0)2 572 060 90

Oddelenie likvidácie poistných udalostí

Gabriela Galátová:
   +421 (0)2 572 060 94
Ľubica Bachratá:
   +421 (0)2 572 063 12
Paulína Kovárová:
   +421 (0)2 572 063 16

Oddelenie správy poistných zmlúv

Ing. Attila Juhász, PhD.:
   +421 (0)2 572 060 92
Monika Kováčová:
   +421 (0)2 572 060 97
Jana Hellingerova:
   +421 (0)2 572 060 91

Oddelenie účtovníctva a daní

Ing. Elena Roková:
   +421 (0)2 572 063 14

Riaditeľ pobočky poisťovne z iného členského štátu

JUDr. Michaela Holubová: 
   +421 (0)2 572 060 95