OptimalInvest

OptimalInvest

Kapitálové investície so šancami na výnos sú jedna vec - poistná ochrana je druhá vec.

Prehľad

Viac než len investovanie a ešte lepšia flexibilita! Dôchodkové zabezpečenie s garanciou

  • Vaše výnosy si môžete zabezpečiť prostredníctvom renomovaných medzinárodných investičných fondov.
  • Pravidelné sporenie a investovanie: už od 20 EUR mesačne.
  • Voliteľná garantovaná poistná suma pri dožití.
  • Možnosť zvoliť si dĺžku poistnej doby krytia pre prípad úmrtia.
     

Pravidelné investovanie sa oplatí

Pravidelné platenie poistného prináša so sebou výhody.Vo svoj prospech môžete využiť aj kolísanie kurzov: pri nízkych kurzoch dostanete za svoje poistné viac podielov, pri vyšších kurzoch menej – táto výhoda sa nazýva Cost - Average efekt alebo efekt výhodných nákladov.

Každý nárast hodnoty vo fondoch je plus k Vášmu poisteniu. Tým rastie hodnota Vášho majetku aj hodnota finančného zabezpečenia na dôchodku. Výkyvy na kapitálových trhoch sú bežným javom a nie sú dôvodom na obavy.

Všetkým klientom, ktorí sa rozhodli uzatvoriť poistenie min. na 10 rokov, ponúkame špeciálny investičný manažment ku koncu poistenia. Na začiatku posledných 5 rokov poistenej doby Vám pošleme bezplatnú ponuku na zmenu fondov, ktorá je strategicky zameraná na investovanie s nižším rizikom a tým sa zabezpečí možnosť vyšších kurzových výnosov.

Poistná ochrana šitá na mieru – Vaša osobná potreba zabezpečenia v troch voliteľných variantoch:
Poistné plnenie pre prípad smrti s konštantnou alebo postupne klesajúcou poistnou sumou alebo variant s vrátením zaplateného poistného z hlavného poistenia (bez skúmania zdravotného stavu).

Vždy však garantujeme vyplatenie vyššej sumy – ak je 105% peňažnej hodnoty vo fondoch vyššie ako dojednané poistné plnenie v prípade smrti, vyplatíme vyššie čiastku.

Detaily

Rozsiahly koncept zabezpečenia

Navyše, je si možné zabezpečiť s produktom Libera Optimal platenie poistného za životné poistenie v prípade, ak sa stane klient práceneschopným alebo trvale invalidným.

Predĺženie poistenia – možnosť predĺžiť si poistenie až do veku 99 rokov a to už bez platenia poistného.

Namiesto jednorazového vyplatenia hodnoty poistenia si môžete nechať vyplácať mesačný dôchodok
(Výplata vo forme dôchodku).

Viac než len investovanie a ešte lepšia flexibilita!

Výber investičnej stratégie závisí od Vás. Na výber máte z množstva rozdielnych investičných aspektov. Podľa typu investície máte možnosť výberu medzi konzervatívnymi, na rast orientovanými, tromi dynamickými investičnými balíčkami ako aj jedným garantovaným fondom s najvyššou dosiahnutou hodnotou.

V závislosti na minimálnom mesačnom poistnom (20 EUR) si môžete zostaviť aj individuálnu investičnú stratégiu z celkovo 18-tich ponúkaných fondov a to výberom Vašich 10-tich fondov.

Pohybom kurzov a vývojom hodnôt fondov sa môže Vami zvolená stratégia počas trvania poistenia odchýliť. Z tohto dôvodu sme pre klientov pripravili možnosť využiť tzv. Re-Balancing. Re-Balancig zabezpečí, aby hodnota majetku vo fondoch vždy zachovávala ten pomer a investičný zámer, pre ktorý sa klient na začiatku poistenia rozhodol. Re-Balancing je možnosť, ktorá je  voliteľná  a pre klientov bezplatná.

Aj počas doby platnosti zmluvy sú Vaše investície flexibilné: Investičnú stratégiu si môžete v rámci ďalších platieb poistného zmeniť (Switch) alebo Vašu peňažnú hodnotu vo fondoch presunúť (Shift). Nákupná cena zodpovedá predajnej cene a uvedená zmena je realizovaná bez poplatku.

S poistením OptimalInvest si môžete dovoliť viac už pred dôchodkom. Ešte pre ukončením poistenia si môžete vybrať finančné prostriedky z Vašej dosiahnutej odkupnej hodnoty (opcia likvidity).

Už po prvom mesiaci môžete vkladať mimoriadne poistné od 100 EUR. Tým si zvyšujete peňažnú hodnotu vo Vami vybraných fondoch. S vloženým mimoriadnym poistným môžete disponovať ihneď po zaplatení a aj počas celej doby platnosti zmluvy.

Ak ste napríklad práve na materskej alebo rodičovskej dovolenke alebo práve študujete, môžete požiadať o prerušenie platenia poistného až na 3 roky. To isté platí aj v prípade finančných problémov, napr. pri strate zamestnania. Poistná ochrana pre prípad smrti ostáva nezmenená.