OptimalInvest junior

OptimalInvest junior

Denná dávka počas všeobecnej hospitalizácie
s bonusom Rooming-In pre poistené dieťa

Prehľad

OptimalInvest junior. Vytvorte Vášmu dieťaťu finančný základ!

Bez debaty: Detský smiech je nezaplatiteľný! Dospievanie Vášho dieťaťa však tiež: 

  • odborné vzdelanie alebo štúdium
  • svadba
  • prvý vlastný byt alebo
  • mnohé ďalšie želania v dospelosti – to všetko stojí peniaze! 

S produktom OptimalInvest junior uľahčíte Vášmu dieťaťu plány do budúcnosti – odhliadnuc od toho, čo bude pre život Vášho dieťaťa neskôr dobré a zmysluplné. Využite túto šancu – a pripravte Vášmu dieťaťu finančnú základňu na celý život.

Malí klienti, veľké plány do budúcnosti

  • Vaše výnosy si môžete zabezpečiť prostredníctvom renomovaných medzinárodných investičných fondov.
  • Zhodnotenie majetku je jednoduché: už od 20 EUR mesačne.
  • Voliteľné garantované plnenie pri dožití.
  • Možnosť zvoliť si dĺžku poistnej doby krytia pre prípad úmrtia.

Detaily

Rozsiahly koncept zabezpečenia
 
Oslobodenie od platenia poistného

Ako živiteľ preberáte platbu poistného za poistenú osobu, napr. za Vášho partnera, dieťa alebo vnúča. V prípade, že by sa Vám niečo prihodilo (úmrtie), preberá za Vás Basler Lebensversicherungs-AG platbu poistného – najdlhšie však do 65. roku života živiteľa, príp. až do dosiahnutia 25. roku života Vášho dieťaťa. Na želanie sa môžu dať poistiť na toto riziko aj obaja rodičia.

Prevzatie zmluvy

Hneď ako sa stane Vaše dieťa plnoletým, môže si prevziať InvestRingOptimal junior na seba ako poistník (platiteľ poistného). Tak môže využívať výhody celoživotného investičného životného poistenia.

Najvyššia flexibilita

Výber investičnej stratégie závisí od Vás. Na výber máte z množstva rozdielnych investičných aspektov. Podľa typu investície máte možnosť výberu medzi konzervatívnymi, na rast orientovanými, tromi dynamickými investičnými balíčkami ako aj jedným garantovaným fondom s najvyššou dosiahnutou hodnotou.

V závislosti na minimálnom mesačnom poistnom (20 EUR) si môžete zostaviť aj individuálnu investičnú stratégiu z celkovo 18-tich ponúkaných fondov a to výberom Vašich 10-tich fondov.

Pohybom kurzov a vývojom hodnôt fondov sa môže Vami zvolená stratégia počas trvania poistenia odchýliť. Z tohto dôvodu sme pre klientov pripravili možnosť využiť tzv. Re-Balancing. Re-Balancig zabezpečí, aby hodnota majetku vo fondoch vždy zachovávala ten pomer a investičný zámer,
pre ktorý sa klient na začiatku poistenia rozhodol. Re-Balancing je možnosť, ktorá je voliteľná a pre klientov bezplatná.

Aj počas doby platnosti zmluvy sú Vaše investície flexibilné: Investičnú stratégiu si môžete v rámci ďalších platieb poistného zmeniť (Switch) alebo Vašu peňažnú hodnotu vo fondoch presunúť (Shift). Nákupná cena zodpovedá predajnej cene a uvedená zmena je realizovaná bez poplatku.

Už po prvom mesiaci môžete vkladať mimoriadne poistné od 100 EUR. Tým si navyšujete peňažnú hodnotu vo fondoch a môžete tak zvyšovať majetok Vášho dieťaťa do budúcnosti. S vloženým mimoriadnym poistným môžete disponovať ihneď po zaplatení a aj počas celej doby platnosti zmluvy, pokiaľ by ste pre Vaše dieťa súrne potrebovali peniaze.

Vy ako poistník môžete za určitých predpokladov požiadať o prerušenie platenia poistného až na 3 roky. Poistná ochrana z investičného životného poistenia v prípade úmrtia pritom ostáva nezmenená.

Predĺženie poistenia – možnosť predĺženia zmluvy až do veku 99 rokov a to už bez platenia poistného.

Výplata vo forme dôchodku - namiesto jednorazového vyplatenia hodnoty poistenia si môžete nechať vyplácať mesačný dôchodok.