Libera Optimal

Libera Optimal

Dočasná pracovná neschopnosť alebo invalidita je veľmi nepríjemná skúsenosť, a ako možné riziko, veľmi podceňované.

Prehľad

Vaša istota – aj pre vážne prípady zabezpečená!

Dočasná pracovná neschopnosť alebo invalidita je veľmi nepríjemná skúsenosť, a ako možné riziko, veľmi podceňované. Úraz alebo choroba prichádzajú neočakávane, stávajú sa často a prinášajú vysokú finančnú ujmu.

Budete mať potom ešte dostatok finančných prostriedkov na zachovanie Vášho poistného zabezpečenia?

Faktom je, že v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti alebo trvalej invalidity postačuje štátna podpora len na to najnutnejšie.

Kto ale zaplatí poistné za Vaše osobné zabezpečenie/poistenie?

Libera Optimal – „osobný strážca“ pre Vaše investičné životné poistenie od poisťovne Basler Lebensversicherungs-AG.

Vaše investičné životné poistenie je dôležitá súčasť Vášho dôchodkového zabezpečenia a Vašej rodiny. V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti alebo vzniku trvalej invalidity zaistí Libera Optimal oslobodenie od platenia poistného v plnej výške od vzniku poistnej udalosti.

 

Detaily

Výhody Libera Optimal - už ležia priamo na dlani:

  • oslobodenie od platenia poistného za Vaše investičné životné poistenie pri dočasnej pracovnej neschopnosti alebo vzniku trvalej invalidity,
  • len 5 mesačná karenčná doba od vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti,
  • plnenie spätne od 1.dňa vzniku dočasnej pracovnej neschopnosti,
  • výhodné poistné pre všetky vekové skupiny,
  • garancia výšky poistného – žiadne zvyšovanie poistného v dôsledku vyššieho veku počas celej poistnej doby,
  • poistná ochrana – 24 hodín denne na celom svete.
     

Libera Optimal Vám ponúka optimálne doplnenie k životnému poisteniu OptimalInvest alebo OptimalInvest junior. Produkt je jednoduchý a flexibilný. Uzavretie je možné ku všetkým životným poisteniam v poisťovni Basler Lebensversicherungs-AG.