Cookie Policy

V nasledujúcich riadkoch nájdete detaily o cookies používaných na našej internetovej stránke. Naša politika cookies sa pravidelne aktualizuje.

Cookies používame na nasledujúce účely:

  • pomoc pri registrácii a prihlasovaní, ako aj v rámci funkcie spätnej odozvy,
  • analýza vášho používania našich produktov, služieb a aplikácií,
  • podpora našich reklamných a marketingových opatrení,
  • poskytovanie obsahov tretích strán.

Následne ponúkame bližšie vysvetlenia k jednotlivým cookies podľa ich rozdelenia do príslušnej kategórie.