Produkty - Produkty

OptimalInvest

OptimalInvest

Kapitálové investície so šancami na výnos sú jedna vec - poistná ochrana je druhá vec.

OptimalInvest
Úrazové poistenie

Úrazové poistenie

Úrazy sa jednoducho stávajú – ochráňte sa pred ich možnými finančnými následkami.

Úrazové poistenie

Investičné životné poistenie

OptimalInvest junior

Denná dávka počas všeobecnej hospitalizácie s bonusom
Rooming-In pre poistené dieťa

OptimalInvest junior

Libera Optimal

Dočasná pracovná neschopnosť alebo invalidita je veľmi nepríjemná skúsenosť, a ako možné riziko, veľmi podceňované.

Libera Optimal

Basler Lebensversicherungs-AG,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Námestie SNP 15, 811 03 Bratislava
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I., oddiel: Po, vložka č. 1296/B, Zriaďovateľ: Basler Lebensversicherungs-AG, so sídlom Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg Spolková republika Nemecko, spoločnosť zapísaná na registračnom súde Amtsgericht Hamburg, číslo zápisu: HRB 4659

Basler Sachversicherungs-AG,
pobočka poisťovne z iného členského štátu
Námestie SNP 15, 811 03 Bratislava
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I., oddiel: Po, vložka č. 1543/B, Zriaďovateľ: Basler Sachversicherungs-AG, so sídlom Basler Straße 4, 613 52 Bad Homburg v.d. Höhe, Spolková republika Nemecko, spoločnosť zapísaná na registračnom súde Amtsgericht Bad Homburg v.d. Höhe, číslo zápisu: HRB 9357