Správna rada a vedenie

Správna rada a vedenie


Poisťovňa Basler Lebensversicherungs-AG
Poisťovňa Basler Sachversicherungs-AG

Dr. Jürg Schiltknecht – Predseda predstavenstva

Dr. Jürg Schiltknecht

Dr. Jürg Schiltknecht, narodený v roku 1971 vo Švajčiarsku, od 01.01.2013 je v spoločnosti Basler Versicherungen členom predstavenstva a 01.05.2015 sa stal jej predsedom predstavenstva.

Julia Wiens

Julia Wiens, narodená v roku 1969, je od februára 2017 členkou predstavenstva poisťovne Basler Versicherungen a zodpovedá za rezort  - Financie a kapitálové investície

Doposiaľ riadila v Basler Versicherungen oddelenie Riadenia rizík.

Markus Jost

Markus Jost

Markus Jost, narodený v roku 1961 vo Švajčiarsku, od 01.01.2013 je členom predstavenstva spoločnosti Basler Versicherungen.

Je zodpovedný za rezort životného poistenia a od 01.02.2014 navyše za rezort - exkluzívni odbytový partneri.

Ralf Stankat

Ralf Stankat, narodený v roku 1960, od 01.04.2015 2015 je členom predstavenstva spoločnosti Basler Versicherungen. 

Je zodpovedný za rezort IT a operácií.

Dr. Alexander Tourneau

Dr. Alexander Tourneau

Dr. Alexander Tourneau, narodený v roku 1965, od júla 2010 je členom predstavenstva Basler Versicherungen.

Od 01.01.2013 je zodpovedný za rezort neživotného poistenia, predtým bol zodpovedný za rezort financií a kapitálových investícií.