Správna rada a vedenie

Správna rada a vedenie


Poisťovňa Basler Lebensversicherungs-AG
Poisťovňa Basler Sachversicherungs-AG

Dr. Jürg Schiltknecht – Predseda predstavenstva

Dr. Jürg Schiltknecht

Dr. Jürg Schiltknecht, narodený v roku 1971 vo Švajčiarsku, od 01.01.2013 je v spoločnosti Basler Versicherungen členom predstavenstva a 01.05.2015 sa stal jej predsedom predstavenstva.

Julia Wiens

Julia Wiens, narodená v roku 1969, je od februára 2017 členkou predstavenstva poisťovne Basler Versicherungen a zodpovedá za rezort  - Financie a kapitálové investície

Doposiaľ riadila v Basler Versicherungen oddelenie Riadenia rizík.

Maximilian Beck

Maximilian Beck_Basler Versicherungen

Maximilian Beck, narodený v roku 1973; od septembra je 2017 členom predstavenstva poisťovne Basler Versicherungen azodpovedá za oblasť životného poistenia a exkluzívneho odbytu.

Maximilian Beck je diplomovaným obchodníkom (Odborná vysoká škola) a MBA (Master of Business Administration).

Do poisťovne Basler Versicherungen nastúpil vroku 2011. Najskôr zodpovedal za oblasť projektov určených pre odbyt aod začiatku roka 2015 viedol oblasť pre podporu odbytu životného poistenia. Predtým taktiež zastával funkcie na vedúcich pozíciách a mal na starosti úlohy z oblasti odbytu, manažmentu poistných produktov a manažmentu skupín klientov, medzi iným vskupine Signal Iduna Gruppe anemeckej poisťovni Generali Deutschland.

Ralf Stankat

Ralf Stankat, narodený v roku 1960, od 01.04.2015 2015 je členom predstavenstva spoločnosti Basler Versicherungen. 

Je zodpovedný za rezort IT a operácií.

Christoph Willi

Christoph Willi, narodený v roku 1970; od januára 2018 je členom predstavenstva poisťovne Basler Versicherungen azodpovedá za oblasť poistenia proti škodám.

Christoph Willi je diplomovaným podnikovým ekonómom (Odborná vysoká škola v meste Chur, Švajčiarsko), diplomovaným odborníkom pre súkromnú poistnú ekonomiku (mesto Bern/Švajčiarsko), ako aj absolventom programu pre generálnych manažérov vškole Harvard Business School (Boston/USA).

Od roku 2009 je členom predstavenstva skupiny Zurich Gruppe avrámci svojej činnosti vpredstavenstve zodpovedal za oblasť komerčného poisťovníctva v Nemecku (mal na starosti podnikových, ako aj firemných zákazníkov). Pán Christoph Willi pôsobil taktiež na rôznych vedúcich pozíciách pre skupinu Zurich v Belgicku, Švajčiarsku aPortugalsku.