<br/>História


História

Dnešné poisťovne Basler boli vyvinuté na troch hlavných základných pilieroch:

  • na švajčiarskej poisťovni Basler so zameraním na poistenie škôd spôsobených požiarom.
    V roku 1864 založenie svojho riaditeľstva na území Nemecka. 
  • na akciovej poisťovacej spoločnosti Securitas Versicherung ako aj, 
  • na akciových spoločnostiach - Deutscher Ring životná poisťovna a Deutscher Ring neživotná poisťovnňa

Míl'niky v histórii spoločnosti

1863: V Bazileji zakladajú pätnásti vážení Švajčiari poisťovňu so zameraním na poistenie škôd spôsobených požiarom s názvom "Basler Versicherungs-Gesellschaft gegen Feuerschaden" Dôvodom bol ničivý požiar v meste Glarus.

1864: Švajčiarska poisťovňa vstupuje na nemecký trh a zameriava sa na majetkové poistenie.

1891: Basler buduje v Berlíne reprezentatívny palác.

1894: Založenie akciovej spoločnosti "Securitas Versicherung" v Berlíne.

1913: Založenie dnešnej životnej poisťovacej spoločnosti Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG v Hamburgu, ako ľudovej poisťovne Nemeckého spolku obchodníkov, vtedajšej odborovej organizácie zamestnancov.

1917: Premenovanie poisťovne Securitas Versicherungs-Aktiengesellschaft na Securitas Bremer Allgemeine Versicherungs-AG a súčasne sa mení sídlo spoločnosti z Berlína do mesta Bremen.

1923: Založenie dopravnej poisťovne, neskôr Deutscher Ring Sachversicherungs-AG (majetková poisťovňa).

1929: Zlúčenie poisťovacích spoločností do jednej poisťovacej skupiny pod spoločný názov Deutscher Ring.

1936: Prevzatie väčšinového akciového podielu na spoločnosti Securitas Bremer Allgemeine Versicherungs-AG prostredníctvom spoločnosti London Assurance plc.

1960: Rudolf August Oetker preberá väčšinu akciového kapitálu na životnej poisťovni Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG.

1968: Poisťovne Basler pôsobiace na území Nemecka obsadzujú svoje nové sídlo v meste Bad Homburg.

1971: Založenie spoločnosti Deutscher Ring Financial Service GmbH; za účelom predaja akcií a dôchodkových fondov. Dnes sú 100%-ným vlastníkom už premenovanej spoločnosti Basler Financial Services GmbH, poisťovne Basler.

1972: Založenie spoločnosti Deutscher Ring Bausparkasse AG (Stavebná sporiteľňa). Dnes sú na tejto spoločnosti poisťovne Basler akcionárom vo výške 65%.

1985: Basler poisťovacia skupina získava väčšinový podiel akcií v Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG a v celom balíku akcií Deutscher Ring Sachversicherungs-AG.

1986: Poisťovacia spoločnosť Deutscher Ring získava väčšinový podiel na sprostredkovateľskej spoločnosti v oblasti poistenia a majetkového poradenstva OVB. Dnes sú poisťovne Basler akcionárom v spoločnosti OVB Holding AG vo výške 32,57 %.

Na sprostredkovateľskej spoločnosti Zeus s.r.o., získava Deutscher Ring podiely. Dnes sa na nej podiela 100%-mi poisťovňa Basler.

2003: Poisťovne s názvom „Basler Versicherungen“ a „Securitas Bremer Allgemeine Versicherungs-AG“ sa spájajú pod spoločné meno „Basler Securitas Versicherungen“ a sídlom sa stáva mesto Bad Homburg.

2005: Životná poisťovňa Deutscher Ring preberá pod seba spoločnosť MONEYMAXX Lebensversicherungs-AG, Düsseldorf. Budovanie pozície v obchodoch s investičným životným poistením aj prostredníctvom značky MONEYMAXX.

Založenie pobočky životnej poisťovne (organizačnej zložky) Deutscher Ring so sídlom v Bratislave, Slovenská republika.

2006: Založenie pobočky životnej poisťovne (organizačnej zložky) Deutscher Ring so sídlom v Prahe, Česká republika.

2007: V rámci premenovania obchodnej značky sa poisťovne Basler Securitas menia na Poisťovne Basler.

Založenie akciovej spoločnosti maklermanagement.ag (DRMM Maklermanagement AG), ktorej úlohou je poskytovať servis nezávislým poskytovateľov finančných služieb. Dnes je 100%-ným vlastníkom tejto spoločnosti Basler Poisťovňa.

Majetková poisťovna Deutscher Ring Sachversicherungs-AG zakladá svoju pobočku poisťovne (organizačnú zložku) so sídlom v Bratislave, Slovenská republika.

2008: Švajčiarska materská spoločnosť Baloise Group preberá pod seba svoje nemecké dcérske poisťovne - Basler Versicherungen ako aj Deutscher Ring Lebensversicherungs-AG a Deutscher Ring Sachversicherungs-AG s cieľom jednotného vedenia.

2010: Skupina SIGNAL IDUNA a Baloise Group zahájili dohodnuté rozdelenie poisťovacej skupiny Deutscher Ring.

Založenie organizačnej zložky Deutscher Ring Sachversicherungs-AG, pobočky pre Českú republiku.

2012: Odčlenenie sa životnej a majetkovej poisťovne Deutscher Ring od zdravotnej poisťovne Deutscher Ring. Odčlenenie ukončené v termíne, 30. júna 2012.

21.12.2012 - zmena obchodného mena životnej poisťovne Deutscher Ring na nový názov Basler Lebensversicherungs-AG a rovnako zmena spoločnosti Deutscher Ring Financial Services GmbH na názov Basler Financial Services GmbH.