Tradícia a Hodnoty

Tradícia a Hodnoty

Ako každá zodpovedná a spoľahlivá spoločnosť má aj Poisťovacia skupina Basler Nemecko svoje záväzné hodnoty. Tie sa týkajú nielen našej značky, ale aj nášho správania v rámci celej poisťovacej skupiny. Úctivý prístup ku klientom, spolupracovníkom a distribútorom, k spoločnosti a životnému prostrediu má pre nás kľúčové postavenie.

Pre našu vzájomnú komunikáciu sme sa dohodli na záväzných hodnotách správania, ktoré sú uplatňované naprieč hierarchiou firmy všetkými zamestnancami a riadiacimi pracovníkmi a sú pevne zakotvené v Code of Conduct (Kódex správania) a v smerniciach. Komunikujeme kolegiálne, sme spoľahliví a féroví. Tieto hodnoty správania sú základom našej firemnej kultúry, kde každý jednotlivec svojím dielom prispieva k posilneniu celej organizácie - v prospech našich zákazníkov.

Naša sebadefinícia
Buď spoľahlivým a férovým partnerom

  • Rozvíjaj svoju osobnosť, spolupodieľaj sa na veciach a nechaj priestor aj druhým.
  • Konaj autenticky a získaj si dôveru.
  • Vži sa do situácie druhého.

K firemným hodnotám Poisťovacej skupiny Basler Nemecko patria tiež hodnoty našej značky. Jej osobité vlastnosti sa preukazujú vo výkonoch značky.

Hodnoty našej značky:

  • Švajčiarska - S našimi takmer 150-ročnými švajčiarskymi koreňmi spájame spoľahlivosť, solidaritu a tradíciu.
  • Inovatívna - Dôsledne a komplexne sa orientujeme na našich klientov.
  • Partnerská - S našimi zamestnancami, distribútormi a klientmi zaobchádzame na báze partnerstva a úcty.

Výkony našej značky

  • Istota - Istota je naším kľúčovým výkonom. Za každým výkonom, každou službou a každým produktom sa ukrýva istota.
  • Sila - Sme silným partnerom, na ktorého sa možno spoľahnúť.
  • Kompetencia - Rozumieme nášmu obchodu, našim zákazníkom a distribútorom.

Ak sa chcete viac dozvedieťniečo o spoločnosti Basler Nemecko, tak sa jednoducho ďalej pozrite na našu internetovú stránku.